Ünvan

Heydər Əliyev prospekti 99/1, Bakı, Azərbaycan

Sosial şəbəkələrdə

Səməd Vurğun, 21

Restavrasiyadan əvvəl

Tağıyev qardaşlarının yaşayış evi məhəllənin geniş sahəsini tutur, Bakının tarixi mərkəzinin ətraf tikililəri arasında arxitektur-planlaşdırma mütəşəkkilliyi ilə seçilir, burada bina həcmi-fəza strukturuna görə üstünlük təşkil edir. Üçoxlu kompozisiya sistemi rizalitlərlə, mərkəzdə isə erkerlə qeyd edilmişdir. Dərin çıxıntılı hörgüsü və birinci mərtəbədə olan mağaza vitrinlərinin böyük oyuqları ilə sərbəst Bakı təfsirində olan klassik forma və üsullar baş fasadın həllinin əsasını təşkil edir. Burada memarlıq plastikası özünəməxsus təfsirdədir və pəncərə oyuqlarının səlis ahəngliyi eklektika dövrünün memarlıq abidəsi olan yaşayış evinin üslub istiqamətini əks etdirir.

Fasadın sahəsi:

4 110 m²

Eyvanların sayı:

50

Fasadın boyanması:

3 274 m²

Damın sahəsi:

2 600 m²

Restavrasiyadan sonra